O nás

MUDr. Veronika Manduchová

Absolvovala som Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Som držiteľkou atestácie z odboru dermatovenerológia. Svoju prax a špecializačné štúdium som absolvovala od roku 2012 pod vedením hlavného odborníka pre dermatovenerológiu MZSR Prof. MUDr. Juraja Péča, PhD. Som zamestnancom Univerzitnej nemocnice v Martine na Dermatovenerologickej klinike. Som členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, European Academy of Dermatology & Venereology. Pravidelne absolvujem odborné školenia, stáže a zúčastňujem sa domácich aj medzinárodných kongresov. Publikujem vo svojom odbore doma aj v zahraničí.
Cosmetology

Kontaktné údaje